Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

V poslednom čase sa na sídlisku Šajby kosí tráva veľmi často, upravujú sa tu trávnaté plochy, a to aj vtedy, keď to nie je až také nutné. To je úžasné, však... Keďže celé sídlisko stojí na pozemkoch, ktoré teraz patria Stredoslovenským kameňolomom a štrkopieskom, š. p., Žilina v likvidácii, likvidátor doc. Zoltán Rózsa robí všetko preto, aby uvedené pozemky aspoň vyzerali, že sú krásne a upravené. Je to len ilúzia? Čo však za tým je???

Všetky pozemky, ktoré má ešte na LV tento podnik, sa predávajú cez verejné dražby. Pre nás, čo tu bývame, vzniká riziko, že niekto, kto bude mať záujem a peniaze, si cez dražby môže za dobrú cenu kúpiť uvedené pozemky. Bohužiaľ, aj táto alternatíva nám napadá, pretože máme nedávnu skúsenosť, že práve parkoviská na sídlisku boli takto odpredané. A to musím pripomenúť, že táto skutočnosť ešte zďaleka nie je vyriešená. Ale všetky inžinierske siete (hlavné uzávery vody, plyn, kanalizácie atď.), ktoré cez tieto pozemky vedú, sú veľmi potrebné na normálny život na sídlisku. V tejto chvíli si nevieme ani predstaviť, čo by sa stalo, keby ich niekto skúpil v dražbe a mal špekulatívny zámer. Snaha nás zástupcov vlastníkov bytov je informovať ľudí o tejto možnosti. Uvedený likvidátor podmieňuje predaj pozemkov na sídlisku tým, že všetci vlastníci bytov si musia najskôr odkúpiť pozemky pod bytmi. V roku 2009 už iná likvidátorka túto možnosť ponúkla a ľudia to využili.

Ale stále je tu množstvo bytov, pod ktorými pozemky nemajú majiteľa, a to napriek tomu, že ľudia prejavili záujem. Aké teda zvoliť riešenie?

Nie je možné sledovať každé 3 mesiace Hospodárske noviny, kde sú dražby uverejňované, strachovať sa o budúcnosť deň čo deň. Nezostáva nič iné, len jednotlivé domy informovať a povedať ľuďom pravdu.

Upravené sídlisko je z iného dôvodu, nie je to bonus pre nás, čo tu žijeme. Pozemky pod bytmi si každý majiteľ bytu musí vyriešiť sám. Priľahlé pozemky, či už si odkúpime alebo nie, budeme musieť riešiť, aby sa predišlo ďalším vážnym problémom. Je to na rozhodnutí každého jednotlivca, ako sa k danému problému postaví, na každom dome, aké zvolí riešenie. Právom sa obávame, že to príde až do takej absurdity, že si budeme musieť odkúpiť stojiská pod kontajnermi, chodníky, cesty, aby sme tu vôbec dokázali normálne žiť.

O tejto skutočnosti sme informovali magistrát hlavného mesta Bratislavy aj MČ Rača. Nik neprejavil záujem tento vážny stav riešiť.

Asi som niekomu narušila ilúziu pekne pokoseného sídliska...

Dagmar Gelingerová
0 komentárov:

Zverejnenie komentára