Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Je nám záhadou, prečo Ing. Zálešáková, riaditeľka GIB-u (Generálny Investor Bratislavy), toľké roky nekoná napriek tomu, že my obyvatelia sme jej písali nejeden list.


Vážení obyvatelia a všetci, čo tomu chcete rozumieť,

celá kauza parkoviská sa posunula do bodu, kedy je nutné sa rozhodnúť ... ako ďalej. Samozrejme, že budeme čakať, čo prokuratúra, aké kroky urobí. Celý čas dúfame, že konečne niekto preverí po odbornej stránke náš problém, donúti nečinných úradníkov predovšetkým na GIB-e, na magistráte hl. mesta BA, u likvidátorov, aby vyhľadali potrebné doklady a poskladali skladačku problémov do uceleného celku. Tam sa totiž pred 25 r. stala chyba. Niektoré doklady vlastníme aj my, niektoré sa budú musieť nájsť a odpovede typu, že nič nemáme, nevlastníme a že to je minulosť, je už nudná.

Sídlisko sa stavalo v 3 etapách.

1. etapa voláme to účko, detské ihrisko a kotolňa r. 1985 – 1988: č. domu 14, 16, 18, 20 boli byty postavené pre zamestnancov Stavoservisu BA š.p. Tieto byty sa odpredávali jednotlivým majiteľom do osobného vlastníctva ako podnikové byty. Pozemky pod bytmi boli tiež predané spolu s bytmi. Obyvatelia využili možnosť a majú odpredané parkovacie státia (pôvodné parkoviská) a tie tiež spolu s detským ihriskom majú v súkromných rukách. Taktiež vlastnia stojiská pod kontajnermi. Stavbu realizovali Pozemné stavby Bratislava. Všetky tieto fakty majitelia bytov majú na svojich LV.

2. etapa r. 1988 – 1992 je 72 bytových jednotiek č. domov 22, 24 a materská škôlka, 134 bytových jednotiek č. domov 26, 28, 30. Bola postavená za štátne peniaze investorom VHMB (teraz GIB), realizovala firma RENOS, ktorá už neexistuje. Tieto byty boli predávané ako družstevné byty (Bytové družstvo Bratislava III.) a spolu s príslušenstvom k domu boli odpredané k domom aj stojiská pod kontajnermi. Pri kúpe do osobného vlastníctva nebol odpredaný pozemok. Pozemky v tom čase nemali majiteľa (boli štátne). Ako sa neskôr ukázalo, v r. 2007 sa majiteľ pozemku prihlásil (Stavoservis BA š.p. už v likvidácii) likvidátorka Vendrínská odpredávala pozemky za tržné ceny. Súčasťou tejto etapy bola výstavba materskej škôlky, ktorá je v majetku a v správe MČ BA Rača. Taktiež sa v tejto etape za štátne peniaze vybudovali sporné parkoviská.

3. etapa r. 1996 - 2002 bolo zahusťovanie sídliska, a to č. domu 14/A, 32, 34. Tieto domy staval Stavoservis BA š.p. už v likvidácii vo vlastnej réžii. Ako je to možné, že štátny podnik, keď je v likvidácii, má finančné prostriedky na výstavbu týchto domov, to nám nie je známe. Množstvo žalôb, podnetov na prokuratúru je možno nájsť na internete. K týmto domom bolo tiež vybudovaných niekoľko nových parkovacích státí, tu ale je riadne preukázané, kto je majiteľom pozemku a kto stavby.

Blackstorm Group, s.r.o. (BSG) zakúpil parkovacie miesta, ktoré vybudoval a financoval štát, teda tie pred č. domu 26, 28, 30 a pri dome č. 14, pokiaľ tam nestál dom č. 32, tak tam boli pôvodné parkovacie státia a sú tam doteraz. Tu teda je ten problém, že bez pomoci štátnych úradníkov nie je možné vyhľadať, kto teda je 100% vlastníkom stavby (parkoviska), pretože vlastníkom pozemku je BSG. Preto my obyvatelia stále žiadame práve jednotlivých likvidátorov, aby preukázali, ako nadobudli stavby – predmetné parkoviská, nakoľko tieto nikdy nestaval Stavoservis BA š.p. Od samého začiatku to bola štátna investícia. Jasný dôkaz dala jedna z likvidátoriek JUDr. Gyökeresová, ktorá pre nás urobila aspoň to, že spísala všetok majetok Stavoservisu BA š.p. v likvidácii a chcela pre nás obyvateľov, aby konečne sa sídlisko usporiadalo. Ponúkla tento celý balík pozemkov a stavieb magistrátu za 1,- Sk. A práve tie sporné parkoviská tam vôbec nie sú uvedené. Prečo??? Práve Magistrát hl. mesta BA listom zo dňa 20.04.2006 oslovil MČ Raču so žiadosťou o stanovisko ku kúpe týchto všetkých pozemkov. MČ Rača súhlasila. Následne mestské zastupiteľstvo hl. mesta BA dňa 06.07.2006 schválilo uznesením č. 1101/2006 odplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR v správe Stavoservisu BA š.p. v likvidácii a tiež dalo súhlasné stanovisko. Súhlasilo ešte Ministerstvo výstavby, ale zastavilo sa to na Ministerstve hospodárstva. Celý súpis majetku je možno nájsť na internete.

Horor pokračuje ďalej???? Po ukončení výstavby a po kolaudácií jednotlivých objektov v rokoch 1985 – 1992, teda po 1.a 2. etape, neboli odovzdané inžinierske siete (rozvody vody, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, verejné osvetlenie) a taktiež komunikácie nikdy neboli kompletne odovzdané do majetku a správy magistrátu a taktiež nikdy nebol urobený vklad objektov komunikácií, parkovísk a chodníkov do Katastra nehnuteľností. Tento problém sa týka všetkých domov na sídlisku, pretože aj domy č. 14/A, 32, 34 (3. etapa) sa pripojili na neusporiadané siete a komunikácie. V tých rokoch okolo 1988 – 1992, ako všetci dobre vieme, rezonovali iné problémy. Mladé sídlisko sa nezaoberalo tým, že GIB veci nechal tak a nikdy ich neusporiadal. Až zmena zriadenia odkryla množstvo problémov, ktoré vyústili až úplného neporiadku.

Čo sa malo urobiť a neurobilo sa?? Jednoznačne problémom zostali niektoré parkoviská, inžinierske siete , chodníky a taktiež obslužné prístupové komunikácie k bytovým domom, ktoré mali byť po kolaudácií odovzdané hl. mestu SR a zatriedené ako MK III. a IV. triedy a zverené pod správu MČ BA Rača. Nakoľko tieto komunikácie nikdy neboli ani zakreslené do katastra nehnuteľností, likvidátor predával pozemky pod komunikáciami, parkoviskami a chodníkmi ako nezaťažené, nezastavané pozemky formou verejnej dražby. A tak sa stalo, že sa vydražila aj prístupová cesta do sídliska (vstup okolo Demaru), tiež prístupová cestu k domu č. 28 + niektoré kontajnerové miesta.

Obyvatelia sídliska dobre vedia, že komunikácie nik nespravuje ani v zime ani v lete. Sneh ešte nikdy neodhrnul žiadny stroj. Správcovia bytov (na sídlisku je ich 5) majú určite dostatok podkladov, koľko obyvateľstvo zaplatilo za 8 havárií vody na sídlisku. Do dnešného dňa sú neupravené miesta, nakoľko tie sa nikdy nedali do pôvodného stavu. Nemôžeme si donekonečna myslieť, že sa nič neudeje, nakoľko sídlisko starne a je teda pravdepodobné, že sa havárie budú opakovať.

Prečo sa nič nedialo??? Na základe dokladov, ktoré máme k dispozícií, právne neusporiadaný stav spôsobil investor stavby (2. etapa), teda VHMB, terajší GIB. Prečo Ing. Zálešáková ako riaditeľka toľké roky nekoná je nám záhadou, a to napriek tomu, že my obyvatelia sme jej písali nejeden list. Nakoľko GIB je organizácia, ktorá je zriadená hl. mestom SR, je aj kompetentná tento stav riešiť. Uvedená riaditeľka účelovo odpovedá tak, aby nemusela hľadať dokumenty z minulosti. Neobjasňuje veci, len vytrvalo čaká, že sa to utrasie, ľudia sa vyčerpajú a dajú pokoj. Pokiaľ sa uvedený stav nepreverí, nevzdáme sa a budeme bojovať všetkými prostriedkami, aby sme prinútili úradníkov konať. Stavba, ktorou je teleso komunikácie s dažďovou kanalizáciou, parkoviskami, chodníkmi bola postavená spolu s bytovými domami, existuje na ňu stavebné povolenie, je účtovne vedená v majetku GIB-u, podklady k stavbám, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia , zápisy o odovzdaní stavby, pôvodné geometrické plány, množstvo dokladov, ktoré sme mali možnosť vidieť, sú v archíve na GIB-e.

V r. 2009 niektorí obyvatelia vedeli o problémoch na sídlisku, riešili tento stav, ale nepodarilo sa im posunúť veci dopredu. Preto sme my obyvatelia teraz rozbehli akciu o dosť agresívnejšie. Neustúpili sme zo svojich predsavzatí (a tlak bol veľmi silný) hlavne preto, že by sa potichu vyriešili len sporné parkoviská, počet 102 ks (ľudia by sa dohovorili s BSG alebo s MČ Rača a všetko ostatné by ostalo po starom).

Preto obyvatelia, čo ste sa na sídlisko nasťahovali neskôr, prosím, robíme, čo sa dá, čo je v našich silách, aby sme v konečnom dôsledku zvýšili hodnotu našich bytov, upratali konečne bodrel z čias socializmu a zo začiatku 90. rokov. Riešime skutočne problémy všetkých domov a posun bol už len v tom že starosta pripustil, že konečne bude riešiť komunikácie a inžinierske siete.

Firma BSG sa bude brániť, my obyvatelia ju chápeme, naša priorita nie je ísť proti nim. Bohužiaľ ani oni nemajú podklady, ktoré očakávame, aby sa potvrdilo, na základe akých dokladov sa uvedené parkovacie státia dostali do dražieb a či likvidátor mal vôbec uvedené parkovacie státia v majetku.


Stále je naša priorita riešiť celé sídlisko komplexne a tak zvýšiť kvalitu života pre domy č. 14, 14/A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.
27 komentárov:

 1. Dobry den,

  Nespominalo sa, ze po odkupeni parkovisk MC Raca, odovzda BSG za jedno euro aj travnate plochy, komunikacie a chodniky ktore vlastnia ? Sa mi zda ze nieco v tom duchu som zapocula.

  Este snad otazka, je mozne akymkolvek upratovanim v minulosti zmenit stav, v ktorom sa sidlisko nachadza dnes ? Nebude to mat za nasledok, len stihanie uradnikov, ktory kedysi pred X rokmi urobili chybu a vlastnikovi ktory nadobudol majetok kupou od vydrazitela nikto nic neodoberie ? Ja sa len pytam, lebo tento bod mi nieje jasny, pytala som sa viacerych a kazdy mi odpovedal inak. Je tu niekto kto by nam vedel citovat, ci to ma niejaku oporu v zakone ?

  Dakujem, Janka

  OdpovedaťOdstrániť
 2. pre Anonymný 19.8.2013 o 15:58
  Janka, kohože ste sa to pýtali? koľko je tých iných odpovedí?
  ak by sa teraz uviedla ďalšia iná odpoveď, tak jej zrazu uveríte, alebo očakávate, že sa vyskytne druhýkrát také, čo už bolo medzi rozdielnymi?
  možno je odpoveď v článku, pod ktorým je Váš komentár,
  skúsim to otázkami a verím, že ich zodpovedaním sa dozviete, čo Vás zaujíma
  1. od koho sa dá legálne kúpiť (dokončneá) stavba?
  2. ako sa preukazuje právna existencia stavby?
  3. ako sa preukazuje vlastnícke právo k stavbe?
  4. môže vlastník prísť o vlastnícke právo, ak ho nepreviedol alebo ak neprešlo na iného?
  5. mohol vlastník previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti bez písomnej zmluvy so všetkými náležitosťami?
  6. mohlo vlastnícke právo k nehnuteľnosti byť prevedené na nového vlastníka bez náležitej úradnej / verejnej listiny so všetkými náležitosťami?
  7. možno previesť vlastnícke právo na nového vlastníka, ak vôbec o tom nekomunikoval s vlastníkom, ale nanajvýš s jeho správcom
  8. je konkurzný správca urobiť úplný súpis majetku, pohľadávok a záväzkov?
  9. za akých okolností možno súpis konkurznej podstaty meniť?
  10. je oprávnený o zmene súpisu konkurznej podstaty rozhodnuť sám konkurzný správca?

  veríte, že prečítaním citácií / opisov zákonov získate istotu
  netušíte, čo všetko by sa muselo citovať,
  nie je úplne jednoznačné, čo má mať v zákone oporu
  principiálne možno uviesť, že v zákonoch je takmer všetko, a čo tam nie je, na to sa používa úprava, ktorá svojim chrakterom, účelom naviac zodpovedá posudzovaným vzťahom,

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Dakujem za Vasu odpoved p. Dulla, ale viete mi to prelozit do viac ludskej reci, lebo som si nie celkom ista ci tomu spravne rozumiem a nerada by som nadobudla mylny dojem.
  Lebo zatial tomu rozumiem tak, ze ked nieco konkretne nieje v zakone, tak sa pouzije uprava a vlastne si to sikovnejsi pretoci vo svoj prospech :(

  Janka

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Dobry vecer prajem. Chcel by som sa spytat autorky, preco sa tato situacia neriesila uz skor ? Obyvatelom ktory ziju na sidlisku Sajby doteraz nechybali IS a bolo im jedno kto vlastni spominane stavby a pozemky, cesty a pod. ? Co bolo tym impulzom k tomu aby sa situacia zacala riesit az teraz ? Doteraz tento stav nikomu nevadil ? Pytam sa, pretoze sme sa pristahovali len nedavno do kludneho sidliska a zistujeme, ze az taky klud tu nieje. Dakujem za Vasu odpoved.
  Michal Zaturecky

  OdpovedaťOdstrániť
 5. pre Janka 19.8.2013 o 18.30
  použije sa primeraná úprava, ktorá už v zákone je, nie ktorú si niekto vymyslí, navyše v tvare, ktorý sa mu práve hodí,
  okrem toho, musí sa skúmať, či tá úprava nie je vylúčená z takého využitia, to sú už úlohy pre právnikov - špecialistov,
  to bolo k tomu, že ste chceli citovať a aké by to bolo náročné, ak by sa muselo "uhnúť", muselo by sa zdôvodniť prečo práve podľa tej úpravy
  dôležité je, či a ako ste si vedeli odpovedať na tých 10 otázok, verím, že správne, to sa dá vládnuť aj bez právnickej fakulty
  článok je na ten účel vynikajúcou pomôckou / rukoväťou
  tí, čo aj pre Vás okolo toho makajú už roky, v tom majú dosť jasno, nemôže každý človek v daných bytovkách chcieť pochopiť všetko do najmenších detailov, to by bolo mimoriadne náročné na čas
  treba si úlohy rozdeliť, vzájomne si dôverovať a informovať sa, potom sa dá vytvoriť komplexný "obraz" a prijať spoločné zásadné rozhodnutie / stanovisko a to presadzovať prostredníctvom ľudí, ktorí majú Vašu dôveru,
  máte zvolených zástupcov vlasntíkov bytov, tí robia, koľko vládzu a presadzujú komplexné riešenie v súlade s princípom zákonnosti a zodpovednosti za (ne)vykonanú prácu
  držím Vám palce, vydržte,

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Odpoveď pre Milana Z. celú kauzu nakopla správa že súkromná firma BSG požaduje zaplatiť za parkoviská inak bude zle nedobre. To obyvateľov naštvalo a oprávnene, že si uvedomili že musia riešiť všetko a tak keď cirkus tak poriadne. Obrátili sa na inštitúcie ale hrajú mŕtveho chrobáka nechce sa im odkryť pravdu lebo je to nebezpečné... Prečo firma BSG chcela nakoniec odkúpiť pozemky za 2500 a 1 € stavbu??? Lebo sa musela zmestiť do sumy ktorú navrhla MČ Rača a pochopila keď toto neprejde iné peniaze nedostanú tak rýchlo. Aktivita starostu bola alibistická keď nie bude akože dobrý on chcel pomôcť keď áno je to reklama ako pomohol šajbám. Celé je to politika .......

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Dakujem vam za odpoved.

  p.s.: takze sme sa vlastne stali obetami :(

  Milan Z.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. AHA, takze problem je v tom, ze nikoho netrapi ze uziva cudzi majetok bezodplatne, az do okamiho kym si majitel nezacne narokovat na svoje prava, ze ? Vtedy sa vsetci zobudia a zacnu robit vsetko pre to aby nemuseli platit za uzivanie cudzieho majetku ktori im nepatri. Tu to mame krasne cierne na bielom, takze ziadne rozpravky o tom ako obyvatelom zalezi na tom aby bolo vsetko v poriadku, ale cele je to o tom, aby bolo zadarmo. Krasa, fakt krasa.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Dobrý deň, podstatné je že firma BSG si kúpila len pozemky stavby neboli nikdy preukázané.Oni to veľmi dobre vedia.Je to krásne poskladané ten kto vybuduje parkoviská sa k nim nepriznáva, lebo tam je neporiadok.Bojí sa že pochybenie bude zosobnené. Ten kto ich nemá ich využije aby sa lepšie predali jeho pozemky a dúfa že na to nik nepríde.
  A čo sa stane?? TO čo nik nepredpokladá obyvatelia sa spamätali a riešia nik to nečaká....

  OdpovedaťOdstrániť
 10. pre Anonymný 22.8.2013 10:44:00

  ... prístup GIB-u, Magistrátu hl. mesta a MH SR k preukazovaniu vlastníctva parkovacích miest a k okolnostiam dražby smeruje k indícii, že nejde len o strach „kompetentných“ zo zosobnenia pochybení, ale o účasť na „podnikateľskom pláne“.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. A stane sa to co nik necaka.... obyvatelia zistia, ze do katastra sa stavby ako su parkoviska a cesty nezapisuju...., zistia, ze vysetrovanim toho kto v minulosti pochybil nezmenia a nespochybnia vlastnictvo a potom ostanu zo zvesenym nosom v hanbe pred mediami v ktorych robili rozruch, a ocitnu sa pod tlakom ostatnych obyvatelov, ktorym znemoznili vlastnit parkovacie miesto, pretoze ich strasili siriac klamstva a nepravdy a novy majitel vsetkych tychto "spornych" parkovacich ploch a komunikacii, zacne obyvatelom pekne zneprijemnovat zivot. Slabsi jedinci budu chciet svoje nehnutelnosti predat a prestahovat sa do inej casti mesta, avsak zistia ze zaujemci o kupu sa niejako nehrnu a tak ostanu byvat v jednej velkej "klietke" do ktorej sa sami zatvaraju. A takto to konci vzdy ked chce niekto, kto na to nema, hybat svetom, ukajat svoje komplexy na ukor ostatnych. Takychto pripadov je zdokumentovanych cele kopy snad v kazdom meste, ale niektory jedinci su aj napriek tomu nepoucitelny.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. pre Anonymný 22.8.2013 11:40:00

  ... uvedená vízia popisuje nádeje BSG a jej „spolupracovníkov“ - je viac než otázne, či sa naplnia. vo svetle tvrdenia, že „do katastra sa stavby ako su parkoviska a cesty nezapisuju“, vyznieva dosť divne argument likvidátora, že pozemky pod parkoviskami dražil ako „nezaťažené“ s poukázaním na fakt, že v katastri nehnuteľností neboli na pozemkoch zapísané žiadne stavby. stačilo pred dražbou urobiť obhliadku pozemkov a bolo by vo veci jasno. na „celé kopy“ zdokumentovaných prípadov prosím link.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. pan scibrany, o vas nicim nesuhlasny a samozrejme ako inak nicim nepodlozeny nazor vas nikto neziadal. keby sa malo vlastnictvo preukazovat obhliadkou,bolo by tu kocurkovo vacsie ako je. ste clovek s argumentami v koncoch. poberajte v klude svoj dochodok a nekazte ludom ich buducnost. p.s.: k tym linkom: tvrdenie "vsetko je na webe" je marketingovy nastroj presne pre ludi ako ste vy, ktory si myslia ze zmenia svet od klavesnice a pritom si nevedia vyriesit vlastne problemy.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. pre Anonymný 22.8.2013 15:57:00

  ... na tomto portáli nemusí žiadať o povolenie vysloviť názor nikto nikoho, a už tobôž nie anonyma, ktorý nedokáže bez skreslenia pochopiť ani jednoduché vety a nemá odvahu svoje bezočivé komentáre podpísať plným menom.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Pan Scibrany ukludnite sa, toto je verejna diskusia, kde nieje podmienka podpisovat sa. Diskusia ma viest k rieseniu, ci uz takemu alebo onakemu. Vase komentare su vsak vzdy a vsetky len nesuhlasne, nikdy nevedu k ziadnemu rieseniu, nikdy ste nevyjadrili so ziadnym riesenim suhlas, nikdy ste nepredlozili ziadne riesenie, podsuvate vzdy iba same nesuhlasne nazory ktore niesu podlozene nie ze logickymi ale ziadnymi argumentami. Az si dovolim tvrdit ze zavadzate ba priam klamete. A to pri akejkolvek teme. Robite z ludi ovce. Nikto nenuti ludi suhlasit ci nesuhlasit s jednou ci druhou stranou. Vy vsak dokazete zazrak, a o nesuhlasit ani sam zo sebou. Snazite sa tu odborne prezentovat nieco comu sam nerozumiete a zbytocne matiete ludi. Co ma vlastne ani neprekvapuje, kedze ste evidentne sam zmateny. Drzim Vam palce aby akykolvek vas prispevok nevybocil z Vasho standardu, teda aby bol aj ten nesuhlasny.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. pre Anonymný 22.8. o 11:40 a 22:17
  diskusia má viesť k riešeniu, preto je čudné uvádzanie nepravdivých informácií o zápisoch stavieb do katastra
  ak chceme zachovať serióznosť, tak rozlíšme Evidenciu nehnuteľností (EN) od Katastra nehnuteľností (KN), v čase dokončenia prvej a druhej etapy sme mali EN, platil iný zákon a vykonávacie predpisy (bližšie Zbierka zákonov), kto chcel, mal vlastníctvo pozemnej komunikácie zapísané, aj dnes by to bolo možné, ale za iných podmienok,
  okrem toho, pár rokov sme mali zákon o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam sú bežne s predchádzajúcim zákonom o katastri, aj vtedy sa dali vlastnícke práva k pozemným komunikáciám a spevneným plochám zapísať pomerne jednoducho,
  pre všetky obdobia však platí spoločná zásada, pri evidencii pozemkov, zápise vlastníckych práv k ním a zakladaní LV sa v poznámke a kódoch vyjadrovala existencia (zastavanie) inžinierskej stavby a jej druhu / kategórie
  ako dôkaz, že to ide podľa súčasného zákona môže poslúžiť LV č. 10757 v prospech BSG, kde sú pre každú novovytvorenú parcelu uvádzané spôsob využitia pozemku a kód,
  kód 21 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - diaľnica a rýchlostná komunikácia a jej súčasti
  kód 22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
  cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
  ešte v čase existencie STAVOSERVISU platila povinnosť vlastníka hlásiť orgánom geodézie a kartografie bez zbytočného odkladu zmeny na pozemkoch, za štát túto povinnosť mali subjekty s právom hospodárenia so štátnym majetkom, ak by si ju splnili, bola by cesta aj s parkoviskom zapísané v poznámke a likvidátor by nemal dôvod vyhlásiť, že predáva pozemky nezaťažené stavbou, resp. LV pozemkov by ho usvedčil
  okrem toho, také cesty a parkoviská sa financovali z osobitnej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorú "dostávala" investorská organizácia na úrovni vtedajšieho kraja, Bratislava mala postavenie kraja a svoju vlastnú investorskú organizáciu,
  v zmysle predpisov táto nadobúdala právo hospodárenia s majetkom štátu už počas výstavby, po jej skončení právo hospodárenia mala prevádzať na správcov komunikácií, ale nie na štátne podniky, pokiaľ cesta nebola vnútroareálová alebo vyslovene prístupová výlučne areálu, stavbe či zariadeniu štátneho podniku
  ak by právo hospodárenia predsa odovzdala štátnemu podniku, musela uzavrieť písomnú dohodu, tá by sa mala nachádzať u oboch zmluvných strán, ale aj v príslušnej Správe katastra v spise, ako dôkaz oprávnenosti vykonaných zmien v zápise práva k nehnuteľnosti,
  zatiaľ to vyzerá, že sa také neudialo a že právo hospodárenia zostalo na vtedajšej investorskej organizácii,
  podľa zákona, také právo sa zmenilo zo zákona na vlastníctvo hlavného mesta SR, a to aj bez zápisu do evidencie nehnuteľností či pri omeškaní neskôr do katastra nehnuteľností,
  vlastníctvo, ktoré prešlo na nového vlastníka zo zákona existuje aj bez založeného LV,
  záverom ak sa preukáže pochybenie, že bývalé VHMB či jeho nástupca protokolárne neodovzdal hlavnému mestu do správy to, čo mu prešlo do majetku zo zákona, tak sa nielen zistí vážne porušenie predpisov, ale aj potvrdí vlastnícke právo hl. mesta v čase, ktorý vylučuje legálnosť draženia niektorých stavieb ako majetku bývalého STAVOSERVISU a jeho nástupcu,
  dôsledky na práva vydražiteľa a následne BSG by boli snáď jasné

  OdpovedaťOdstrániť
 17. pre Vlado Dulla 23.8.2013 0:06:00

  ďakujem za odborné objasnenie podstatných stránok vývoja a stavu vlastníckych vzťahov k pozemkom a na nich vybudovaným komunikáciám a stavbám.


  pre Anonymný 22.8.2013 22:17:00

  žiadam Vás, aby ste prestali zneužívať svoju anonymitu na osobné útoky a urážky. zároveň Vás informujem, že ak od nich neupustíte, ako administrátor portálu račan.sk požiadam políciu SR o zistenie Vašej identity a podniknem proti Vášmu konaniu primerané kroky. ďakujem.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Pan Scibrany,
  kedze som si isty, ze na Vas neutocim a uz vobec Vas neurazam, len konstatujem, ze podla mojho nazoru trepete nezmysly, nikdy s nicim nesuhlasite a nikdy nepredkladate ani len naznak riesenia, mam pocit, ze asi len velmi tazko sa dopustam akehokolvek protipravneho konania. A na rozdiel od Vas, Vas rozhodne nezastrasujem vyvodzovanim dosledkov. Preto Vam mozem odporucit aby ste sa ukludnil a venoval sa radcej niejakej duchaplnej cinnosti.

  Myslim si, ze do tejto diskusie patria skor prispevky pana Dullu, ktore nam poskytnu aspon niejaku informacnu hodnotu a na rozdiel od prispevkov p. Scibranyho su neni len kopou nesuhlasnych nicim podlozenych tvrdeni bez akejkolvek vypovednej hodnoty.

  Pan Dulla, vedel by ste nam prosim este objasnit poslednu vetu Vasho prispevku ? Dakujem

  OdpovedaťOdstrániť
 19. pre Anonymný 23.8.2013 o 1:46
  neviem, čo je nejasné na poslednej vete, ale skúsim na hypotetickom stave
  ak by sa výstavba ciest + parkovísk diala v súlade s platnými predpismi, právo hospodárenia s nimi by bola mala bývalá VHMB (predchodkyňa dnešného GIB-u)
  mohli nastať dva stavy
  1. VHMB odovzdala skolaudované stavby hlavnému mestu a
  a) nevystavila protokoly
  b) vystavila protokoly, ale ich neodkážu "objaviť"
  2. VHMB neodovzdala skolaudované stavby hlavnému mestu
  sú to možné stavy administrácie, alebo ak chcete evidencie,
  stav vlastníctva by mal byť pri nich rovnaký - vlastnícke právo získalo hl. mesto, a to buď premenou vlastného práva hospodárenia s majetkom štátu na právo vlastnícke, alebo prechodom práva VHMB hospodáriť s majetkom štátu, obe zmeny na základe zákona s účinnosťou od 1.5.1991 s tým,, že podľa jednej úpravy
  "Zápis prechodu vlastníckeho práva štátu na obec v evidencii nehnuteľností vykonajú príslušné strediská geodézie na základe zoznamov potvrdených orgánom miestnej štátnej správy a obecným zastupiteľstvom."
  a podľa ďalšieho
  "Organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, navrhujú na strediská geodézie zapísať správu majetku obce."
  ak sa vrátime k hypotetickému stavu, že na mesto prešlo vlastníctvo tak či onak,lebo právo hospodárenia mala bývalá VHMB, tak malo byť zapísané v EN a GIB sa mal postarať o zápis svojej správy tej časti majetku, ktorý ešte nebol odovzdaný do správy hl. mesta,
  najdôležitejšia úloha teda spočíva v určení financovania a práva hospodárenia v čase výstavby 1. aj 2. etapy a po skončení 1. etapy,
  po skončení 2. etapy v r. 1992 už právo hospodárenia neexistovalo, bolo nahradené vlastníckym právom,
  pri cestách a parkoviskách 1. a 2. etapy by nemal nastať žiaden problém v identifikácii práv,
  sporná je 3. etapa, keď š.p. v likvidácii uskutočňoval / financoval činnosť, ktorá nezabezpečovala účel likvidácie, naopak bola prejavom rozvoja, čo odporuje litere i duchu predpisov o likvidácii, už len samotný fakt, že majetok a majetkové práva sa spisujú ku dňu vstupu do likvidácie a možno ich rozšíriť iba o "novoobjavený" majetok, vyvoláva oprávnené výhrady voči zákonnosti financovania a nadobudnutia takého nehnuteľného majetku počas likvidácie, v zmysle práva by taký úkon a jeho dôsledok (prírastok majetku) mal byť neplatný od počiatku a ten, kto dal súhlas na použitie financií likvidovaného podniku alebo plnenia záväzku voči likvidovanému podniku protihodnotou, by mal byť odovzdaný do rúk spravodlivosti,
  za istých okolností by také skutky mohli byť uznané za trestnú činnosť, možno aj v spolupáchateľstve, a mali by sme ďalší prípad organizovanej trestnej činnosti,
  nie je známe, že by práva získané trestným činom alebo v priamej súvislosti s jeho spáchaním požívali ochranu práv nadobudnutých v dobrej viere, možno by vznikol reťazec poškodených, ale právo na náhradu spôsobenej škody by si museli poškodení uplatňovať voči škodcom,
  dám príklad z oblasti motorizmu, ktorý je dostatočne vo verejnosti známy, ak niekto ukradne a predá auto ďalej ako legalizované, lebo sa mu podarí oklamať kupujúceho i úrady a príde sa na to až po prepise na nového majiteľa v súlade s predpismi, posledný vlastník musí ukradnutú vec vydať a náhradu škody si môže uplatniť u toho, kto mu predal auto pochádzajúce z krádeže, právo nijako nezaujíma, že predávajúci bol štátnym orgánom zapísaný v evidencii ako právoplatný vlastník,
  snáď je to dostatočné objasnenie poslednej vety, aj súvislostí,

  nie, že by mi na tom osobitne záležalo, ale od iných Anonymných by ste sa mohli odlíšiť krstným menom alebo iniciálkami,

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Dakujem Vam p. Dulla za vysvetlenie. Pri hnutelnych veciach je to tak ako uvadzate, avsak pri nehnutelnych to tak nieje. Pri nehnutelnostiach, ktore ste nadobudol kupou, Vam ich nikto nikdy neodoberie, a skodu si pripadny poskodeny moze uplatnovat u vinnika ktoremu bude preukazany umysel a zodpovednost. Teda nevjem aky zmysel ma patranie v minulosti. Je evidentne jasne, ze ktosi v minulosti pochybil, avsak najdenim vinnika sa stav nezmeni. Teda obavam sa ze vysledok tohoto celeho bude pravdepodobne taky, ze vysledkom vysetrovania by mohlo byt stihanie zodpovednej osoby, ktora je uz mozno na dochodku alebo nezije, avask problem sa nevyriesi a napätie sa bude len stupnovat, co si v konecnom dosledku odnesu zase len obyvatelia.
  Mate na to iny nazor ? Ak ano, velmi rad si ho precitam.

  Aby som sa odlisil od ostatnych anonymov, budem sa podpisovat inicialmi P.K. Dakujem

  OdpovedaťOdstrániť
 21. P.K.
  mám na to iný názor a už som ho napísal
  asi si každý inak vysvetľujeme "zmenu stavu",
  aj podľa má by sa nemal zmeniť právny stav, ale zmení sa evidenčný stav,
  už som zažil "vrátenie kúpenej" nehnuteľnosti, ktorá mala založený LV na "nového vlastníka", súd oznámil, že jeho vlastníctvo nemohlo vzniknúť, lebo predávajúci nikdy nenadobudol vlastnícke právo k predávanej nehnuteľnosti,
  čo píšete o nevrátení kúpenej nehnuteľnosti odporuje zásade, podľa ktorej z nepráva nemôže vzniknúť právo,

  pátraním o minulosti sa môže potvrdiť právny stav vlastníctva pred dražbou, je to dôležité, lebo sa môže potvrdiť, že hl. mesto je vlastníkom už dlhé roky, ani o tom nevie, a cesty a parkoviská, ktoré si ľudia neodkúpili z výstavby v 1. etape, môže zveriť do správy m.č.

  OdpovedaťOdstrániť
 22. p. Dulla

  A co s parkovacimi plochami z druhej a tretek etapy ? Resp. myslite ze je mozne spochybnit vlastnictvo ktore bolo preverovane pravnikmi Richarda Tomasa a pravnikmi BSG ? Znamenalo by to ale, ze aj MC Raca by boli odobrate pozemky ktore odkupovali pod skolkou. Alebo sa mylim ?

  Dalujem, P.K.

  OdpovedaťOdstrániť
 23. P.K.
  čo som písal, sa netýka pozemkov
  neviem čo bolo preverované a kým, ale principiálne spochybniť možno všetko, aj keď to robili právnici, a možno uspieť
  dôkazmi sú tisíce zrušených rozhodnutí i rozsudkov, aj takých, prípravy a vydania ktorých taktiež "spáchali" právnici,

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Mate pravdu, dnes vie spochybnit ktokolvek cokolvek, a teda nikto si nemoze byt 100% isty svojim vlastnictvom. Treba byt ostrazity.
  P.K.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Podla toho co sa tu pise, mozeme teda vyhnat majitelov bytov zo sidliska, pretoze "principiálne spochybniť možno všetko","dôkazmi sú tisíce zrušených rozhodnutí i rozsudkov, aj takých, prípravy a vydania ktorých taktiež "spáchali" právnici".
  Z uvedeného usudzujem, ze pan Dulla je bud nesvojprávny, alebo sa snazi miast ci manipulovat. Teda pan Dulla verejne popiera samotné ustavne pravo nieco vlastnit, nakolko mozno vsetko spochybnit. Dobry tah pan Dulla, avsak opatrne s takouto vaznou temou, aby to nahodou neprerastlo do inych rozmerov, ktore nebudete sam zvladat po tom ako sa Vam to vymkne z pod kontroly.

  OdpovedaťOdstrániť
 26. škoda, že nevedno koho navrhnuť na osobitnú cenu Sherlocka Holmesa za mimoriadny úsudok, objavenie skrytých úmyslov a popretie práva vlastniť, hlavne pri vyjadreniach ako
  1. čo som písal, sa netýka pozemkov
  2. aj podľa mňa by sa nemal zmeniť právny stav, ale zmení sa evidenčný stav,
  3. už len samotný fakt, že majetok a majetkové práva sa spisujú ku dňu vstupu do likvidácie a možno ich rozšíriť iba o "novoobjavený" majetok, vyvoláva oprávnené výhrady voči zákonnosti financovania a nadobudnutia takého nehnuteľného majetku počas likvidácie ...
  lebo všetci, nielen expert na logiku, dobre vedia, že pozemky nikto nikdy nevlastnil a ďalej nevlatní, nezmenenie právneho stavu znamená zachovanie stavu bez vlastníka a o súpise majetku zásadne píše ten, kto popiera samotné právo mať ho,
  zaiste iba skromnosť vlastná spravodlivému bránila uviesť, že pán Dulla spochybňuje aj samotnú ústavu a tiež právo ju mať,
  zvláštne ocenie si zaslúži aj pluralis majesticus "môžeme vyhnať majiteľov bytov zo sídliska", tak veľmi to pripomína, čo si mnohí užili, až to mrazí! že by čaro nechceného od nadsvojprávneho?
  podľa doterajšieho vývoja i podľa vyjadrenia právnika BSG vyzerá to tak, že niekomu sa vymkol spod kontroly zámer kontrolovať chaotickú situáciu a výrazne na tom profitovať,

  OdpovedaťOdstrániť
 27. pre Anonymný 8.9.
  vďaka za dobrý pokus, len si myslím, že bolo škoda venovať toľko pozornosti a úsilia výmyslom

  OdpovedaťOdstrániť