Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Vstupujem do tejto komunikácie len preto, lebo táto hra na pravdu je dôležitá. Nechcem žiadne emócie, invektívy. Každý občan SR má právo na svoj názor.

Žijem tu na tomto sídlisku od začiatku, poznám tu ľudí aj ich problémy. Roky som to nechcela vidieť, až keď som začala vnímať rozdiel, ako vyzerá Rača a ako Rendez, tak som pochopila. Rozdiel v kvalite života je viditeľný. Oslovila som jak p. Sekerku, tak p. Dobiášovú, poslancov, a aj starostu Pilinského. Poukazovala som na to, že sídlisko je síce postavené na pozemkoch š. p., ale nik sa oň nestará. Ako obyvateľ, ktorý platí dane, mám tiež právo na úpravu okolia, kvalitnú dopravu, funkčné komunikácie, parkoviská, zeleň, funkčné inžinierske siete. Dozvedela som sa postupne, že nič z toho tu nie je vyriešené.

Tak vám postupne vysvetlím, ako to tu je vyriešené.

Celé sídlisko je postavené na pozemkoch, ktoré patria STAVOSERVISU Bratislava š. p. v likvidácii. Jeho riaditeľ Ing. Šimúnek bol prvý likvidátor, potom Ing. Valachovič, Ing. Hronský, JUDr. Gyökeresová, JUDr. Vendrinská. JUDr. Gyökeresová sa snažila uvedené pozemky na celom sídlisku odpredať štátu za 1 Sk. Schválilo to množstvo inštitúcií, ale podstatné je, že to neschválilo Ministerstvo hospodárstva. Tam sa celá kauza zastavila a viackrát sa ju nepodarilo rozhýbať. Ďalší likvidátor JUDr. Vendrínska (tú si ľudia pamätajú v spojitosti s p. Polkom) ponúkala pozemky pod bytmi veľmi agresívnym spôsobom a aj veľa ľudí túto možnosť využilo. Následne príde k delimitácii a preberá naše pozemky a celé sídlisko podnik Stredoslovenské štrkopiesky a kameňolomy š. p. Žilina v likvidácii a je poverený likvidátor Doc. Rozsa. Ten opakovane robí verejné dražby. Samozrejme, že obyvatelia o tomto nemajú ani páru, veď kto dobrovoľne študuje Hospodárske noviny a číta malé písmenká o dražbách. Minimum ľudí. Ale fyzická osoba, ktorá v minulosti žila na tomto sídlisku, dobre vie o zmätkoch v pozemkoch a stavbách a pripravuje sa na dražby. Jeho podnikateľský zámer je splnený a obratom predáva vydražené parkovacie státia firme BSG v lete roku 2012 (firme, ktorá ako spoločníkov uvádza firmu TRANSAM SOLUTIONS INC. Mossfon Building, East 54 th Street, Panamská republika, predmet podnikania doplní o text ... „prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá“ ..... dňa 15 01 2013 a na celú transakciu si zapožičia peniaze od firmy POHOTOVOSŤ s.r.o.). Ich list vyvolá vlnu zloby a nepochopenia. Aj keď teraz firma BSG píše, že nemali v úmysle zásadne konať, v tom čase to nik netušil. A tak sa na svetlo sveta derie kauza parkoviská na sídlisku Šajby. Postupne sa začína odkrývať neporiadok na úradoch, neochota úradníkov niečo riešiť, neinformovanosť MČ Rača aj starostu Pilinského, ktorý si ani nerobí poznámky, ani neprizve odborníkov v danej oblasti. My obyvatelia stále počúvame, ako sa nič nedá, ako nie sú peniaze, ako to je problematické, ako to je minulosť........

Napriek tomu sa 10 ľudí odhodlá bojovať za sídlisko, prechádza všetkými tortúrami, schvaľovaním právnych služieb, schôdzami vlastníkov bytov, behaním po úradoch, vyhľadávaním dokumentov v archívoch a dáva si celú skladačku dokopy. Oslovuje úradníkov, inštitúcie, Pilinského, Ftáčnika, rieši média, noviny.

Podstatné je, že firma BSG nám obyvateľom nepomôže, chyba sa stala dávno v minulosti a o tom písal aj p. Ščibrany.


Možno ste sa v tejto spleti informácií stratili, ale podstatné je, že ako som spomínala v úvode, JUDr. Gyökeresová sa snažila, aby štát riešil majetkové problémy na sídlisku, a tak skompletizovala všetok majetok, ktorý vlastnil podnik STAVOSERVIS Bratislava š. p. v likvidácii. Tento zoznam máme k dispozícii. Ako následne prechádzal uvedený majetok od likvidátora k likvidátorovi, prešiel až k Doc. Rozsovi, ktorý uvedené pozemky aj stavby v lete roku 2012 predal. My občania máme k dispozícii novinové výtlačky z leta roku 2012, kde sa dražili uvedené stavby aj pozemky.

A toto je jediná otázka, na ktorú my občania stále čakáme odpoveď, 6 mesiacov nám nik nebol schopný vysvetliť, koho je na 100% pozemok a koho stavba, aby sme pokojne vedeli parkovacie státia odkupovať.

Ako je teda možné, keď na začiatku, keď bol skompletizovaný podrobne zoznam majetku podniku Stavoservis BA š. p., parkoviská ako stavby tam neboli uvedené, ako je možné, že na konci tohto reťazca predajov a dražieb sa tam uvedené parkoviská nachádzajú..........

Na základe akých dokladov si dovolil likvidátor Doc. Rozsa dražiť uvedené parkoviská, ktoré ako vieme sú stavby a mal právo dražiť len pozemky, ktoré boli vo vlastníctve Stavoservisu BA a následne v majetku Stredoslovenských štrkopieskov a kameňolomov š.p. v likvidácii.

Iniciovali sme stretnutie s Doc. Rozsom niekoľkokrát, ale na začiatku, keď bol ochotný aspoň komunikovať, sme si vypočuli jeho názor, že vždy sa dražili len pozemky a nie stavby. Starostu Pilinského som osobne niekoľkokrát vyzvala, aby sa o pravde informoval, keď má záujem odkupovať uvedené parkovacie miesta od firmy BSG. Ešte si dovoľujem pripomenúť, že nám firma BSG ponúka aj prístupovú cestu a stojiská pod kontajnermi spolu s parkovacími miestami ako celok. Odmietame si odkupovať prístupové cesty (to je samozrejmé, že ich musíme mať k dispozícii) a stojiská kontajnerov. Keď sme si uvedené byty kupovali od jednotlivých správcov do súkromného vlastníctva, k bytu sme odkúpili spoločné priestory, spoločné zariadenia a aj príslušenstvá k domu, a to je kontajnerové stojisko.

Postupne sa odkrývali ďalšie zanedbané skutočnosti na sídlisku, ktoré roky nik neriešil. Inžinierske siete - hlavne uzávery vody nikdy neboli odovzdané do majetku BVS ani pod ich správu. Ak vznikla havária, jednoducho sa náklady na opravu rozpočítali na obyvateľov. Asi by sa ťažko vysvetľovalo obyvateľom sídliska, prečo sa odpredali v dražbách aj komunikácie, bez ktorých sa občania jednoducho nedostanú do domov??? Ako je možné, že komunikácie neprevzala pod správu MČ Rača už dávno, zákon o cestách III. a IV. triedy to prikazuje. Ako je možné, že zimná údržba nebola robená celých 25 rokov. Ak niekto pluh na sídlisku videl, tak len preto, že sa ľudia vyzbierali finančne a ten to raz prešiel.

Tiež je pravda, že sídlisko sa posledné 2 roky kosí pravidelne, ale to len preto, lebo celé pozemky sú naďalej predávané v dražbách. Poslednú dražbu v marci 2013 sme zastavili my obyvatelia. Ale stále hrozí, že trávnaté porasty, vstupy do mopedární, chodníky do domov si budeme musieť odkúpiť my obyvatelia sídliska, a to len preto, aby sme zabránili rôznym špekulantom.


Na záver chcem pripomenúť, že MČ Rača má spravovať celé sídlisko Šajby. Okrem štyroch rozpadnutých lavičiek nič nespravuje. Nežiadame starostu Pilinského, aby pre obyvateľov odkupoval uvedené parkovacie státia, my konečne chceme, aby sa sídlisko riešilo ako celok, vyriešilo sa aj parkovanie, a to tak, že sa konečne preukáže, komu patria stavby (parkoviská) a komu pozemky a doriešili sa aj iné vážne nedostatky. Doteraz sme len my občania iniciovali všetky stretnutia, tlačili na úradníkov, aj na starostu Pilinského. Starosta Pilinský má zastupovať nás občanov, na to bol riadne zvolený. Nie riešiť podnikateľský zámer súkromnej firmy a zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo pre ich problémy v podnikaní. Je nehoráznosť obviňovať nás obyvateľov, pretože za tento neporiadok je zodpovedný niekto iný. My sme rukojemníci. Obyvatelia po ničom inom netúžia, len riešiť všetky problémy komplexne, a to s odborníkmi v danej oblasti, predkladať doklady, hľadať pravdu tak, aby sa so 100% istotou preukázalo, kto je majiteľom pozemku a kto stavby. Možno bude firma BSG prekvapená a dozvie sa tiež pravdu. Následne my obyvatelia budeme uvedené parkovacie státia odkupovať.


Ďakujem za pochopenie. Dagmar Gelingerová


58 komentárov:

 1. Dobrý deň pani Gelingerová,
  v podstate máte pravdu, avšak, je tu jeden detail, ktorý je veľmi podstatný a to: nie je podstatné čo bolo na zozname majetku, podstatné je to čo vstúpilo do dražby, ktorá bola vyhlásená za právoplatnú. BSG legálne odkúpila majetok od niekoho, kto ho nadobudol v dražbe, ktorá bola vyhlásená za právoplatnú, čiže obchod ktorý uzavrela, je transparentný a legálny, a odpredať chce majetok, ktorý jej právom patrí, pretože ho získala kúpou a získala ho presne tak ako bol vydražený, čiže aj pozemok aj stavbu. Pokiaľ niekto v minulosti spravil chybu, musia ju riešiť kompetentný, nikto iný ju napraviť nemôže, a sama vidíte, že z radu možných kompetentných, ktorý by eventuélne mohli tento stav riešiť, ho dobrovoľne riešiť nechce a Bohužiaľ majú svojim spôsobom aj pravdu, že nejde o žiadnu výnimočnú či neštandardnú situáciu, nakoľko odkup parkovacích státí do osobného vlastníctva je bežná vec všade naokolo kde sa len pozriete, čiže nieje dôvod sa touto situáciou zaoberať ďalej. Ak niekto legálnou cestou (v tomto prípade kúpou) nadobudne majetok, možno len veľmi ťažko tvrdiť, že ide o špekuláciu, alebo o čokoľvek podobné. Pokiaľ zdieľate iný názor, budem veľmi rád pokiaľ sa oň s nami podelíte.
  Roman K.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. No ja ako nestranny pozorovatel sa mozem vyjadrit len tak, ze pokial ide o preukazovanie vlastníctva komu patria pozemky a komu stavby, to si myslím ze BSG preukazala dostatocne, ked zverejnila vyjadrenia vsetkych institúcii o ktorych tvrdite ze ich vlastnia, vyjadrenie ze tie institucie ich nevlastnia.

  Mozeme sa dohadovat co kto z nas vlastni, ale je asi dost nezmysel aby som na ziadost suseda budem ja tvrdit, ze vy nieco vlastnite a vnucovat vam vlastnictvo niecoho a vy sama budete tvrdit ze nie nevlastnite to.
  No nevjem, cele je to niejake zamotane, ale miestami to mi to pripada ako keby to iba niekto naschval zamotaval. Kazdopadne som zvedavy na vysledok tohoto celeho.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Len jedna otazocka. Preco to nekupili v minulosti obyvatelia, ked mali prilezitost? Nedohodli sa medzi sebou?

  OdpovedaťOdstrániť
 4. preco by to mali kupovat ked to mali pod nosom a mohli parkovat zadarmo, presne tak ako dnes. Obhajuju sa tu spornym vlastnictvom ale popri tom bezohladne parkuju aj na inyvh cuzich pozemkoch a plochach o ktorych vedia ze sporne nie su a aj napriek tomu ich okupuju.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Pani gelingerova, mate to od likvidatora pisomne, ze drazil len pozemky a nie stavby? Aky bude vas dalsi postup v tejto veci? Myslite, ze BSG bude roky cakat?

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Anonymny 7.8.2013 11:41:00

  Pani Gelingerova nicim takym s najvacsou pravdepodobnostou nedisponuje, nakolko to ani nenapisala, ani netvrdila, ani taky dokument nezverjnila.
  A dokonca ani nereaguje na diskusiu, pravdepodobne z nedostatku casu, kedze si asi uvedomila, ze ked zacnu padat zaloby, tak sa jej meno ocitne s najvacsou pravdepodobnostou v zozname na poprednych prieckach.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. ad Anonymný 7.8.2013 18:59:00

  „kedze si (pani Gelingerová) asi uvedomila, ze ked zacnu padat zaloby, tak sa jej meno ocitne s najvacsou pravdepodobnostou v zozname na poprednych prieckach“ je pokus buď A) o prognózu vývoja „kauzy“ alebo B) o zastrašovanie pani Gelingerovej a ďalších obyvateľov sídliska.

  v oboch prípadoch je mi autora tohto pokusu úprimne ľúto.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Dako zacina prava tvar vychadzat na svetlo. Pani Gelingerova nieste sama. Stoja pri vas snad cele Sajby. Nebojte sa ich. My ostatny sme pri vas.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. a mozno je pani gelingerova spojena s BSG a "nadhana ovecky" aby BSG mohlo zazalovat co najviac ludi - cui bono?

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, že keď sa pred rokmi chcelo od magistrátu aby kúpilo parkoviská od STAVOSERVISu, vtedy to nevadilo, že v zozname majetku neboli stavby? Čo sa vlastne vtedy stalo?

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Majka 2, výborná otázka
  čiastočne už odpovedala p. Gelingerová
  "JUDr. Gyökeresová sa snažila uvedené pozemky na celom sídlisku odpredať štátu za 1 Sk. Schválilo to množstvo inštitúcií, ale podstatné je, že to neschválilo Ministerstvo hospodárstva. Tam sa celá kauza zastavila a viackrát sa ju nepodarilo rozhýbať."

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Dobrý deň, ale prečo sme vtedy vlastne chceli aby to magistrát kúpil, keď dnes pani Gelingerová tvrdí, že aj vtedy bol problém so stavbami? Ďakujem.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Dobrý deň, som pri PC ale nie celý deň.Sídlisko sa stavalo v 3 etapách a tak neviem kto kedy chcel čo odkupovať od Stavoservisu a prečo to nebolo vyriešené. Ja nie som úradník Stavoservisu.
  Žiadne dokumenty nebudem dávať na internet.Chceme ich predkladať odborníkom, aby sa veci riešili.
  Podávať žalobu na mňa?? Prečo? Ja ako občan si chcem kúpiť parkovacie miesto do firmy BSG a potrebujem len vedieť koho je pozemok a komu patrí stavba. Keďže mám iné informácie hľadám pravdu ja netvrdím, že my obyvatelia všetko vieme, ale odpovede od GIB, magistrátu, BSG, likvidátora nám nestačia.
  Túto kauzu sleduje množstvo ľudí v BA lebo iné mestské štvrte majú podobné problémy. Nadávať na mňa, len preto lebo chcem aby sa to celé riešilo je úplná blbosť. Zajtra môže mať tento problém iný občan kdekoľvek v BA.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Majka 2

  Pretoze ked to mal kupit magistrat a ludia bezodplatne uzivat, tak by to bolo OK, ale ked si to maju kupit ludia, tak je tu zrazu problem, vtedy je problem vsetko, ked to maju platit ludia. Skutocny a jediny problem v tejto celej kauze je ten, ze kazdy by chcel vsetko zadarmo.
  To je aj jediny dovod preco to chcu presetrovat prokuraturou, pretoze stav je taky, ze spolocnost vlastniaca parkoviska predlozila nezvratne dokazy o tom ze je ich vlastnik.

  Kolko z obyvatelov si nechalo presetrit sposob a celu genezu nadobudnutia svojich bytov ? ZIADEN.

  Len na Sajbach maju obyvatelia pocit, ze ked si odkupia bytovu jednotku, tak im automaticky patri vsetko okolo az kam dovidia a maju narok uzivat to bezodplatne.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Majka 2
  pýtajte sa ľudí, ktorí Vás zastupovali,
  vyzerá to tak, že niekto chcel mať "istotu", tak navrhoval "kúpu", aj keď možno nebola nevyhnutná,
  podľa informácii z Vášho prostredia, stavby stáli, užívali ste ich , ale neboli "zanesené" do katastra, našli sa tí, čo šírili, že právne neexistujú a nemožno ich kupovať,
  možno už vtedy niekto pripravil scenár dnešných dní

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Pani Gelingerova, nikto na Vas nepodava zalobu preto ze chcete aby sa to cele vyriesilo.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Pani gelingerova oni na vas zalobu nepodaju a ani na inych. Oni totiz velmi dobre vedia,ze maju v rukach,len zdrap papiera. Povodny a platny majitel je niekto iny. Preto tak nahanaju peniaze od vas. A az by ste im naleteli zmizne firma proste slovenska klasika. Takze dat to na prokuraturu a na ubok. To mlatenie tu paragrafmi to je jak voda v kosi. Ved nech si to oplotia. Aspon bude mat povodny majitel aj plot. A oni konecne aj daky vydavok. Podajte to generalnemu prokuratorovi. Urcite to zastavi.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Oni maju v rukach len zdrap papiera, ktory preukazuje ich vlastnictvo :)

  OdpovedaťOdstrániť
 19. ... aj ked teda sa musim doplnit, ze my nemame vobec nic...:)

  OdpovedaťOdstrániť
 20. To je vyrobeny vlastnik po roku 1990. Platny je ten komunistami okradnuti vlastnik,alebo vlastnici. Takto uz raz sud rozhodol na Sajbach. A rozhodne znovu.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Takze kym sa neozve povodny, tak nebudeme parkovat, aby sme teda neparkovali na cudzom bez jeho dovolenia. Tak a vyriesili sme to cele raz a navzdy.

  Takto to dorucime na prokuraturu, a ten kto preukaze vlastnictvo, ten rozhodne co dalej, zatial to uzivat ted nebude nikto.

  Hmmmm..... kto na to cele vlastne teda doplatil ? Do kelu.... zase obyvatelia. Co teraz, no nic, nebudeme vyzerat ako niejaky blbci a preparkujeme si auta.

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Nedoplatia na to obcania. Ale vy lebo nebudu bubaky. Obyvatelia tam budu parkovat dalej. Pokial G.prokurator nerozhodne inak. Stale to patri majitelom co im to ukradli komunisti. Dokonca niekolko dni boli vtedy zadrziavany. Kup si to od nich a potom nieco predavaj.

  OdpovedaťOdstrániť
 23. pre anonymný 8.8.2013 o 15:04
  nedá sa o tom rozhodnutí súdu napísať viac?
  kto vtedy žaloval?
  ak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, potom je dosť divné, že ich vlastníctvo nie je zapísané,
  len ťažko uveriť, že sa niekto súdi o takú významnú skutočnosť ako je potvrdenie vlastníctva, uspeje a nedotiahne to na správe katastra

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Pan Dulla. Ten pan co to vyhral tam mal v areali prenajom. Chcel to kupit. Avsak vsetci mali dake papiere,zverovacky atd.atd. V archive pod Justicakom ziadna kupno predajna zmluva od povodnych majitelov tam nebola. Alebo majitela. No a to uz staci vyhladat povod.majitela. Ak nezije tak potomkov,pribuznych. Zrejme prislo k prededeniu. Doslo k odpredaju nasledne sudu. O vypratanie. Ten MC prehrala. Odskodne bolo tusim 300 000 eur. Pisali o tom racianske noviny. Byvam nedaleko. Zrejme aj ostatne pozemky su na tom rovnako. Co sa vtedajsi mocipani antikristi starali. Zabrali a hotovo. Nepacilo sa ti sup do komunistickeho lagra. Nestacilo ti? Sup do Jachymova. Inak neviem co pisete,ze niekto nieco nezapisal. Toto sa tu stalo a vieme to tu vsetci.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Najnovsi majitel sa sudil s Miestnym Uradom Raca. Ten to prenajimal a boli tam tusim vselijake sklady a firmi. A nakoniec bezdomovci.

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Mozno to na tu spravu katastra nepodal lebo to predava dalej. Ma na to 3 roky cas. Potom sa stavaju vlastnikmi ti co to predavali. Taky je zakon.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. pre anonymný 9.8.2103 o 17:11
  podľa všetkého, Vy píšete o inom predmete sporu,
  vybrané pozemky zastavané dopravnými stavbami a tieto stavby na nich,
  o ich kúpe majú poslanci rozhodovať

  OdpovedaťOdstrániť
 28. O pozemku vedla cisticky vody. Stali tam take unimobunky.

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Vazena pani Gelingerova, dosiahli ste co ste chceli ? Povodny vlastnik Vas uz zaujimat nemusi, situacia je taka, ze ked to nekupila MC za ponuknutu sumu, kupi to niekto iny komu to spolocnost ponukne a obavam sa, ze to ponuknu ako celok a nebudu to rozdelovat na drobne a ten kto to kupi to obyvatelom bude predavat za ovela vyssiu cenu ako im bola ponuknuta doteraz. Takze ako vzor a iniciator celeho tohoto vaseho "USPECHU" si zacnite zvykat s parkovanim na sklabinskej. Predpokladam, ze novy majitel nas asi dost vytresta a to len pre takych chytrakov ako ste VY ! Pevne verim, ze nam kazdemu na to nove miesto ktore si kupime ak budeme chciet v lokalite sajby aj nadalej parkovat, prispejete zo svojho. Dakujem, Milan

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Pán Milan, skutočne neviem prečo sa nepodpíšete plným menom. Máte svoj názor ja zase svoj. Prečo ste tento názor nepovedal na schôdzach vl. bytov alebo včera na zastupiteľstve. Prečo ste svoj názor neprezentoval obyvateľom sídliska ale píšete to pod anonymný Milan ako sólo bojovník?? Aby bolo jasno firma BSG vydražila len cca 150 miest parkovacích. Ostatné sú stále voľné. Ak ste mali pocit že si musíte zabezpečiť luxusné parkovacie miesto hneď vedľa vchodu do bytovky mali ste možnosť sa dohovoriť na priamo s BSG. Zaplatiť 3 660€ alebo toľko koľko by ste sa dohovorili.Táto možnosť stále je, nie ste malé dieťa a myslím že ja vás nemusím viesť za ručičku. Nakoľko neviem ako dlho tu bývate či ste majiteľ bytu alebo podnájomník neviem koľko viete o histórii sídliska ako sa stavalo, kdo ho staval a ako sa mohlo stať že nie sú odovzdané inž. siete, komunikácie,prečo nám odkúpili parkovacie státia, prečo stále máme v dražbe naše pozemky???Keby ste túto históriu poznal a pochopil jednotlivé súvislosti potom možno by ste zmenil názor.parkovacie státia na sídlisku sú zaujímavé buď pre obyvateľov čo na sídlisku bývajú /šajbárov/alebo pre MČ Rača čo by to kúpila ako biznis zase pre obyvateľov šájb. Ak by to kúpil niekto iný napíšte načo by mu to bolo a komu by to predali??? Zase nám obyvateľom. Stále sme my obyvatelia v hre či sa nám to páči alebo nie.je to celé len vyjednávanie. Pohotovosť sro si bude žiadať aby finančné prostreidky sa jej vrátili a to určite aspoň tie ktoré do toho vrazili /bez navýšenia BSG alebo iných firiem/.
  Preto milý Milan, vydržte váš čas príde. Čo sa tie parkovacie miesta stratia....Na budúce zmierniť fón v komunikácii, ja nie som váš nepriateľ.

  OdpovedaťOdstrániť
 31. Pani gelingerova, vdaka vam sa to vsetko iba oddiali a predrazi. Toto ste chceli dosiahnut ? Mozem teraz v klude zaparkovat pred domom aby odomna niekto nieco chcel ze okupujem jeho majetok ? Lebo podla aktualneho stavu to tak vyzera. A ako ja tak aj Vy pani Gelingerova.

  Este mi prezradte kde sa vzala dalsia suma ? Doteraz ste taku nikde nespomenula.

  Milan

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Milanko nestras. Pockaj si na vysetrovanie a rozhodnutie GP. Este budes rad,ze ti niekto peniazky usetril.

  OdpovedaťOdstrániť
 33. Anonymny 14.8.2013 23:01:00

  Zlaty moj, uz podla tvojich reci vidim, ze nemas o tom celom ani sajnu. V tejto veci GP rozhodovat ani sa k nej vyjadrovat nebude. Takze ked to vidis takto, tak su to prazdne reci.
  Co chces vlastne vysetrovat ? Kto tu co spravil v rozpore zo zakonom, co by zmenilo tento stav ? Sam nevjes, len taras, nic z toho co sa udialo v minulosti nebude mat na tento stav dopad. Co budes robit potom ?

  OdpovedaťOdstrániť
 34. Milanko je tiez predavac?

  OdpovedaťOdstrániť
 35. Nie, milanko nechce aby ho niekto vlacil po sudoch, len preto lebo ho niekto nakrmil falosnymi iluziami.

  OdpovedaťOdstrániť
 36. hej, kazdy kto nesuhlasi s panickami alebo starymi kmetmi je predavac, bezak alebo BSG. Len ty si lietadlo anonym 15.8/ 11:34...

  OdpovedaťOdstrániť
 37. Vyjadrit vlastny nazor nieje nic zle, kazdy ma na to narok, tak preco by som mal suhlasit s nazormi jednotlivcov ktori sa hraju na dolezitych a pritom nas ostatnych POSKODZUJU. Co sa vyriesilo ? NIC, ked sme si mali sami kupit parkoviska BOLI SME PROTI, ked nam Raca chcela kupit parkoviska BOLI SME PROTI, co sme dosiahli ??? Co bude dalej ? Na to aby sme mohli uzivat aj nadalej parkoviska v blizkosti nasich domov, sme mali dve moznosti: kupit si sami, alebo nam ich niekto kupi. Ani jedno sme nevyuzili. Aky ma byt vlastne vysledok ? Neverim, ze toto ostane bez odozvy a nic sa neudeje. A zase na to doplatime len mi obycajny ludia, lebo niekto kto na to nema sa hra na vodcu. Kaslem na Vas vsetkych, ukazali ste nam len to ako robit cokolvek ine len nie vyriesit vec v prospech nas.
  Kto nechcel aby nam mesto kupilo miesta, nech nechodi do sidliska autom, uz len preto, lebo kona v rozpore z nazormi ktore zastava a prezentuje.
  TEN KTO BOL PROTI, KDE PARKUJETE ? ?? Kto z Vas sa prizna ? Vyhnat Vas parkovat von zo sidliska !!! Tu nemate co robit, sami ste to predca nechceli, sami ste nechceli parkovat na sidlisku. CHODTE PREC !

  Milan

  OdpovedaťOdstrániť
 38. Vec sa bude riesit komplexne, inzinierske siete aj s parkoviskami ? Co sa vyriesilo ? SIETE ? PARKOVISKA ? NIC, a ten Droteny, ten si ako dovoli tvrdit ze mna mimochodom OBYVATELA Sajb, ze pre mna je dolezitejsie riesit niejaky kanalovy poklop ako to kde parkujem ? Drot nech sa najde najprv svoju identitu.

  OdpovedaťOdstrániť
 39. pre Milan 15.8.2013 23:31:00

  ... trafili ste klinec po hlavičke: človek, ktorý na to nemá, sa hral na vodcu - dojednával nezmyselný zámer kúpiť parkoviská za chrbtom poslancov MZ, bez poverenia o takomto riešení rokovať s BSG a v rozpore so záujmami a mienkou obyvateľov Rače.

  OdpovedaťOdstrániť
 40. Pan Scibrany, skvely priklad toho ako jednoducho viete otocit vyznam v prospech svojho nazoru. skvele, ste original manipulator, teraz ste sa predviedol v plnej parade.

  OdpovedaťOdstrániť
 41. ... vyjadril som odlišný názor ako Milan: to sa nesmie? v čom je to manipulácia??

  OdpovedaťOdstrániť
 42. V prvých piatich slovách, ktorými vyjadruje súhlas,a v zápätí podávate opačné vysvetlenie. Šikovný tah. Avsak ste clovek ktory ako si citam Vase prispevky, vyjadruje vzdy a zakazdym LEN NESUHLAS ZO VSETKYM K COMU SA VYJADRUJETE.

  OdpovedaťOdstrániť
 43. ... je ťažké vyjadrovať súhlas, keď počínanie starostu Pilinského má väčšinou ďaleko k mojej predstave a dokonca aj k jeho vlastnej vízii dobrej samosprávy (http://www.pilinsky.sk/?nazov=vizia-a-poslanie&j=1).

  OdpovedaťOdstrániť
 44. Mal som na mysli suhlas s Milanovym prispevkom. Takze svoje nesympatie vyjadrujete tym ze verejne zavadzate a nesuhlasite so vsetkym ? Pravdepodobne ste jeden z tych najivnych ktory nechapu podstatu politiky a prisluhujete dalsiemu, na ktoreho nazor zmenite hned, ako zistite ze Vas dostal, pretoze je to politik. Teda zhrnme to, nesuhlasil ste s pilinskeho konanim, len preto lebo nieste jeho sympatizant, a robil ste vsetko pre to, aby ste obyvatelom problem nevyriesil, len zhorsil celu situaciu. Riesenia boli dve, a nedokazal ste dat ani len naznak riesenia, presne ako p. Drotovan, kricat nie, to vie dobre, kricat ako je nieco zle to tiez, ale sam nevie dat riesenie, a vy tiez. Nesuhlasit zo vsetkym sa donekonecna neda, raz sa budete musiet rozhodnut a budete musiet dat riesenie, inak sa na Vas a Vam podobnym ludia vyvrsia, lebo pochopia, co v skutocnosti robite. Nezabudnite, ze kazda karta ma LEN dve strany a otacat ju donekonecna na tu opacnu, to si aj blby vsimne a pochopi ze je nezmysel.
  Pekny vecer. Rado

  OdpovedaťOdstrániť
 45. Pan Scibrany, presne ako hovori Rado, kricat nie Vam ide, ale riesenie nevjete dat nikto ziadne, Pilinsky ponukol aspon niejake riesenie. Ak chce niekto vyjadrit nesuhlas, nal by sa akceptovat len v pripade, ze dokaze predlozit ine riesenie. Bez protinavrhu je to len nicim neopodstatneny nesuhlas a nemalo by sa nan prihiadat. Mali by sme sa pozerat dopredu a veci riesit, nie len nezmyselne veci brzdit a pozerat sa dozadu, Vam to uz moze byt jedno, ale mne a mojim detom nie !

  Mario S, ml.

  OdpovedaťOdstrániť
 46. pre Rado 19.8.2013 1:04:00

  ... je to presne naopak: nie som Pilinského sympatizant preto, lebo nesúhlasím s jeho konaním. Petrovi Pilinskému som v roku 2010 dal hlas kvôli jeho vízii politiky a volebnému programu, no funkciu starostu bohužiaľ vykonáva v preukázateľnom rozpore s touto víziou aj so sľubmi, ktoré dal obyvateľom vo volebnom programe (http://www.pilinsky.sk/).

  o zavádzaní, naivite, ne/chápaní podstaty politiky a iných veciach s Vami budem diskutovať až potom, keď sa rozhodnete svoje príspevky podpisovať plným menom.


  pre Mario S. ml. 19.8.2013 1:50:00

  ... naozaj si myslíte, že úlohou starostu je ponúknuť „nejaké riešenie“? nemalo by to byť „dobré a schodné riešenie“?? v prvom rade dobré pre celú mestskú časť??? všimnite si, že starostovo riešenie odmietli VŠETCI poslanci aj obyvatelia, ktorí sa k problému verejne a neanonymne vyjadrili, a ktorí neboli osobnými alebo obchodnými záujmami spojení s BSG. aj Vy sám mu vyjadrujete podporu len anonymne - prečo?

  s Vašim názorom, že „nesuhlas by sa mal akceptovat len v pripade, ze (niekto) dokaze predlozit ine riesenie“ zásadne nesúhlasím. tento svoj postoj podrobnejšie zargumentujem, ak sa Vy pod svoj názor podpíšete plným menom.

  a čo mi ne/môže byť jedno nechajte prosím na moje rozhodnutie.

  OdpovedaťOdstrániť
 47. Vzhladom na skutocnost, ze sa bavime takto verejne, cez verejne diskusne forum, Vam moze byt moja identita lahostajna, kedze nazor si vie urobit kazdy sam a to je aj cielom verejneho diskusneho fora. Ludom moze byt jedno ci sa postavia za nazor Janka alebo Ferka, to nieje podstatne, podstatny je obsah, z toho teda vyvodzujem, ze ak pre Vas je dolezite meno ide zaujatost a vase nazory niesu objektivne.
  Z toho dovodu su aj volby anonymne. Dajte ludom anonymne hlasovat a potom uvidite ten vysledok, ked kazdy zvazi co je pre neho lepsie, a nie ako sa vyjadri len preto aby ho susedia "neukamenovali" len pre to lebo nesuhlasi s ich nazorom.

  Starosta dal riesenie, vy ste ho nedali,vy ste ako inak LEN NESUHLASILI, nikto iny ho nedal, a ked nikto nevje dat protinavrh, na zaklade coho dokaze argumentovat ze jeho riesenie bolo nespravne ? Pozrite ja netvrdim, ze jeho navrh musel byt jediny spravny, ale nikto iny nedokazal predlozit iny navrh. Jeho navrh by dokazal sucastny stav vyriesit v ramci moznosti. Vas navrh nebol ziadny a teda ani ziadne riesenie, z coho je vsetkym jasne, ze vec sa nevyriesila a bude sa pravdepodobne riesit dalej, dovtedy kym sa nevyriesi. Nasledkom coho budu len pripadne mozne neprijemnosti a bude sa pravdepodobne dalej stupnovat napätie.

  Cize pocuvam pripadne mozne riesenia.

  Ked viete vyjadrit svoje nesuhlasne stanovisko, teda svoj nazor, ktory vam nikto neberie, skuste daj aj niejake podla Vas schodne riesenie.

  Lebo zatial viete len kricat, co je neschodne, ale na otazku co je schodne odpovedat nevjete, logicky z toho usudujem, ze sam potom nevjete ake je schodne riesenie a teda nemozete tvrdit o predlozenom navrhu ze to nebolo schodne riesenie.

  A teda ZAVADZATE LUDI, ak tvrdite ze predlozene riesenie nebolo spravne.

  Ako som spomenul, ak viete ze nebolo spravne, dajte to spravne VY alebo poslanci. Naco tam sedia ? Na to aby brali peniaze za to ze nehladaju riesenie, iba nesuhlasia s predlozenym riesenim ? Akoze prepacte, nebudte smiesny.

  OdpovedaťOdstrániť
 48. Pani GELINGEROVA 14.8.2013 19:20:00

  Neoznacujte prosim privlastkom "NASE" to co sme si nekupili, NASE resp. VASE je to co sme/ste si kupili, nie to co by sme/ste chceli mat. Vsetko ma vsojho majitela, kamen urazu a koren celeho problemu je v tom, ze obyvatel, ktory si kupi byt, si mysli ze kupou bytu nadobudol aj sidlisko az potial pokial dovidi. Osobne si myslim, ze to co tu predvadzate je na smiech, pokial su nevysporiadane komunikacie a siete, nieje to ani vlastnictvo obyvatelov a teda by sa ich to nemalo ani takto priamo dotykat. Teno problem by mali riesit jednotlive bytove druzstva, resp. spravcovia bytovych domov. Na to predca su a ak to nemienia riesit, resp. nevedia riesit, tak tam nemaju co hladat. Ak je sidlisko nevysporiadane, malo by sa to ozrkadlovat aj na cenach nehnutelnosti. Tie su tak vysoke skoro ako kdekolvek inde v BA a na sidliskach s kompletnou obcianskou vybavenostou. Co tu mame my ? Kadernictvo, lekaren, skolku, vecierku a hernu. Je podla Vas v poriadku to v akych cenach sa hybu ceny na nasom sidlisku ? Na sidlisku v okrajovej casti mesta, s chabou obcianskou vybavenostou a nevysporiadanymi komunikaciami a IS ? Preco tu spominate historiu sidliska ? Aku rolu hra historia sidliska v tomto celom ? Mna zaujima co je tu teraz a ako tu budeme zit dalej, nie ako sa sidlisko stavalo, to uz nikto z nas nezmeni. Zmenit mozeme len to co bude, nie to co bolo, cas nevrati nikto z nas. Tolko zase moj nazor. Ja som nikdy netvrdil ze ste moj nepriatel, tak ho zo seba nerobte.

  Milan

  OdpovedaťOdstrániť
 49. pre Anonymný 19.8.2013 13:33:00

  ... identita diskutujúceho je mi ľahostajná u ľudí, ktorí dokážu korektne diskutovať a polemizovať aj vtedy, keď píšu anonymne. vy bohužiaľ medzi takýchto ľudí nepatríte, preto mojou podmienkou pre pokračovanie v polemike je Vaše vystúpenie z anonymity. ďakujem za pochopenie.

  OdpovedaťOdstrániť
 50. Nie pan Scibrany, zatal som do ziveho a nevjete ako sa z toho vykrutit, toto je skutocnost. Nevjete ako dalej, tak odvadzate pozornost vyhovorkami. Dnes je to anonymita, zajtra to bude moja statna neprislusnost, cokolvek, len hladat problem a prekazku. A samozrejme, zase dalsi nesuhlas, ved ako inak. Vy tusim nesuhlasite ani sam zo sebou.

  Uprimne mi je Vas luto.

  Ved vy vlastne ani nevjete s cim nesuhlasite, hlavne je len nesuhlasit a tocit si svoje dokola, bez zmyslov, bez rieseni, len si tocit svoje nesuhlasy dokolecka dokola.

  OdpovedaťOdstrániť
 51. ... zaťali ste do živého? neviem sa vykrútiť?? odvádzam pozornosť výhovorkami???
  ak ste si nevšimli, pokračovanie našej výmeny názorov máte v rukách Vy, pán Anonymný, stačí Vám k nemu len štipka cti a osobnej statočnosti :). alebo od Vás očakávam príveľa?

  OdpovedaťOdstrániť
 52. Vobec ste ma nepochopil, nejde mi o Vas nezmyselny nazor, uplne mi staci, ze si na Vas ludia urobia nazor.

  OdpovedaťOdstrániť
 53. pre Anonymný 19.8.2013 18:45:00

  ... máte pravdu: až do tohto Vášho príspevku som sa zdráhal uveriť, že ste zbabelec, čo si trúfne útočiť a urážať len spoza masky anonymity.

  OdpovedaťOdstrániť
 54. Ja Vas neurazam a neutocim na Vas, vyjadrujem len svoj nazor na Vase konanie a kazdym dalsim podobnym prispevkom, spravnost mojho nazoru potvrdzujete. Cize zase ste dosiahol odbocenie od temy, presne ako som vyssie opisal. Len tarat nezmysly hlavne nic nevyriesit.

  OdpovedaťOdstrániť
 55. Sidlisko pri Sajbach nedobehla jeho minulost, ale vlastnost jeho zakomplexovanych obyvatelov ktorym nic nevyhovuje priniesla svoje ovocie vo forme problemov sypajuc sa na ich hlavy, pricom sa stavaju rukojemnikmi na svojom vlastnom sidlisku. Tento stav vsak este nedosiahol bod varu. Clanok je toho jasnym prikladom, kde autorka potvrdila, ze cielom obyvatelov nieje aktualny stav riesit, ale hrabat sa v minulosti a aj tak nic nezmenit. Dovolte mi pogratulovat vam. Ste naozaj super.

  OdpovedaťOdstrániť
 56. pre Anonymný 29.8.2013 7:58:00

  ... keby nešlo o anonymný príspevok, prekvapilo by ma, že článok sa dá takto nepochopiť. lenže „nepochopiť“ a „skúsiť diskreditovať“ sú dve veci.

  OdpovedaťOdstrániť
 57. Snad jediny, kto to nepochopil, bude asi pan Scibrany. Neslo tu o pokus "niekoho diskreditovat" , ale o objektivne zhodnotenie skutocnosti. Fakt by som sa dobre pobavil, keby sa obyvatelia ku svojim bytom dostali iba na peso. Potom by asi zacali rozmyslat ci malo zmysel hrabat sa v bezpredmetnej minulosti. Ci potom nebudu vyklopkavat na dvere BSG a chciet kupovat aj za vyssiu cenu ako mali moznost. Myslim ze potom by im uz nepomohlo ani zastupitelstvo. Jaj srandy kopec :-) Fakt len postavit si vlastne parkovisko, no len to asi nebude zadarmo a uz vobec nie zajtra, ze ?

  OdpovedaťOdstrániť
 58. ... predstava, že sa budú obyvatelia dostávať ku svojim bytom „iba na pešo“, že budú „vyklopkávať na dvere BSG“ a „chcieť kupovať aj za vyššiu cenu“ svedčí o (predstieranej) neznalosti a nepochopení právnej aj vecnej podstaty celej záležitosti a o priehľadnej a márnej snahe rozosievať medzi ľudí neistotu a strach. odpoveď na otázku „cui bono?“ naznačuje, kto stojí za týmto „objektívnym zhodnotením skutočnosti“.

  OdpovedaťOdstrániť