Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránkyPred časom ironicky komentovala jedna pani môj článok ohľadom brigád na Východnom, ktorý som pred časom napísala a upozornila ma na tú skutočnosť, že na Východnom je kopec ľudí, čo sa o svoje okolie starajú a rozhodne o tom nepíšu články. To je fakt, ulice Sklabinská, Dopravná aj okolo panelákov na Pasekách sa ľudia starajú. Za to im ďakujem. Lenže tento článok bol určený predovšetkým sídlisku Šajby, kde je 9 súkromných majiteľov pozemkov, ktorí sa vždy prihlásia ako majitelia len vtedy, keď im to vyhovuje, ale keď majú čo to urobiť, tak niet koho. Preto som sa snažila článkom vyburcovať verejnosť k aktivite, lebo ak nepriložíme ruku k dielu my, čo tu žijeme, tak to neurobí nikto. Článok mal poukázať na mladú generáciu, ktorá sa ukázala ako aktívna a tak isto prepojiť ľudí, aby sa 2x ročne robili takéto brigády. Vytvoriť tradíciu, nájsť aktivistov, poukázať na nedoriešené problémy ohľadom životného prostredia v tejto lokalite. Nebolo to zamerané na moje zviditeľňovanie. A určite tiež spomenúť, že aj do budúcna potrebujeme pomoc miestneho úradu a jeho zamestnancov.

Opätovne poukazujem na problém, ktorý tu roky je. Celé sídlisko pred rokmi malo vyzerať inak, mala tu byť zeleň, stromy, lavičky, fontána, obchod. A čo je dnes skutočnosť? NIČ. Stromy sú prerastené, živelne vysadené, ktoré spôsobujú už veľký problém a okolo domov a MŠ je len holá pláň, kde lavičky, ktoré som dala pred časom osadiť, sú k ničomu, lebo je tam 50 st. C. Celé sídlisko je betónová džungľa a je tu prakticky nedýchateľne, prípadne veterne. Pár stromov prerastených, rozľahlé trávnaté porasty, kde často tráva dosahujú 2 metre, a kanál, ktorý tiež nie je čistá studnička. Pri hlavnej ceste je burina aj životu nebezpečná, pretože cez ňu nie je vidieť. Tí, čo tu žijú, veľmi dobre vedia, o čom píšem.

Ako teda riešiť tento problém? Môj kolega-poslanec z Krasňan mi pred mesiacom povedal, keď som chcela orezať staré stromy, ktoré spôsobujú problémy, že som moc roztopašná, pretože na jednej strane chcem orez starých stromov, na druhej strane chcem výsadbu zelene, ale o to všetko sa treba starať a na to treba peniaze. A tie nie sú.

Prečo o tom píšem? Lebo si často kladiem otázku, ako do budúcna riešiť sídlisko. Tu to nie je o pár m2, tu sú lány, polia, veľké plochy buriny. Točíme sa v kruhu, mestská časť nemôže udržiavať pozemky, ktoré jej nepatria, súkromné firmy, ako je vidieť, nemajú záujem riešiť zeleň, obyvateľ nemá prostriedky na tak veľkú plochu, ak by to aj chcel riešiť, majitelia pozemkov sú často vyslovene proti tomu, aby sa niečo vysádzalo, hlavne stromy. A magistrát sa nestará ani o tie veľké stromy na Dopravnej ulici, ktorých korene trhajú už aj tak zničené chodníky.

Moja otázka: ako k tomu príde občan, čo tu žije, nespôsobil nič z toho, prečo je to teraz tak? Nenesie žiadnu zodpovednosť za stav, v akom sa sídlisko nachádza. A tak sa v mene týchto ľudí teda pýtam, ako ďalej, čo urobiť, aby sa stav zmenil. A určite budem naďalej nabádať ľudí, aby aktívne riešili svoje okolie, aby čistili a upratovali to, čo vedia, aby sa tvrdšie atakovali firmy, ktoré nič nerobia.

Možno máte iný názor, ale zatiaľ nevidím svetlo na konci tunela.

Dagmar Gelingerová

0 komentárov:

Zverejnenie komentára