Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Občania hlavného mesta Bratislavy, skutočne mi nedá sa nepodeliť s Vami o pár myšlienok, ako sa v praxi žije v tomto pre mnoho ľudí atraktívnom meste.

Sídlisko ako každé iné, mnoho bytov, áut, ľudí. Sprostredkujem Vám jeden príklad, ako sa dá vyriešiť (nevyriešiť) problém, ktorý je tak bežný, že je až smiešny. Panelák, kde je cca 104 bytov, má jedno kontajnerové stojisko. Kľukatá cestička úzka, všade, kde dohliadnete, sú zaparkované motorové vozidlá. Poviete si, nič divné. Ani nie je. Lenže práve toto kontajnerové stojisko má tú smolu, že je umiestnené pred vchodom do panelákového domu. A tak sa pravidelne aj niekoľkokrát do týždňa stáva, že svoje úžasné tátoše si niekto múdro zaparkuje presne pred vchodom ku kontajnerom. A nie jedno, ale aj zo dve si tam jednoducho odstavia.

Je deň, kedy OLO (mestský podnik) vynáša odpad, dotrepe sa až k predmetnému stojisku, odfotografuje si skutkový stav a ide dočerta. No a čo, že odpad tam ostal, kto toto kontroluje? OLO si svoje urobilo, nemôže nič, len skutkový stav zdokumentovať. Má fotoaparát, kde je čas aj dátum. V konečnom dôsledku ono má výjazd zaplatený. Potom je pár dní kľud, vietor, bezdomovci dokončia dielo skazy. Stáva sa to pravidelne, v lete je to ešte horšie, pretože smrad je fakt na nevydržanie.

Poviete si, však im povedzte. Povieme, márne. Však im napíšte. Napíšeme, márne. Však to riešte cez správcu. Riešime, opäť k ničomu. A tak cez poslanecký deň táto blbosť došla až ku mne. Najprv som bola nahnevaná na tak arogantné správanie jedincov a začala som preverovať, prečo sa z takej hlúposti stáva problém. Prečo OLO na základe fotografie jednoducho nerieši vec s políciou, odťahovou službou atď. Nemôže, nemá na to kompetencie.

A tu som videla priestor, že to treba riešiť cez mestských poslancov za našu oblasť. A teraz dochádzame k tej absurdite tejto doby.

Obyvateľ to dá vedieť správcovi domu. Správca napíše sťažnosť na príslušný miestny úrad, oddelenie cestného hospodárstva, kde úradník spracuje návrh na dopravné značenie na zemi a celé to zašle na príslušné oddelenie na magistrát hlavného mesta SR. Tam úradník vec spracuje a prepošle to na schválenie do dopravnej komisie. Tam sa to jedného dňa celé prerokuje a ak boh dá, sa to odsúhlasí a zase sa to dostáva späť k úradníkovi na miestny úrad, ktorý už môže objednať firmu, aby toto značenie mohla zakresliť na zem. Ak je teda všetko spracované, odsúhlasené, tak sa obyvateľ dožije zákazu státia, alebo žltej čiary.

Prečo o tom píšem? Lebo je to celé choré. Túto tortúru rieši minimálne 10 ľudí celý rok, a to je jedno kontajnerové stojisko! A čo tie ďalšie? Len na tomto sídlisku je ich ďalších 6. Kto má čas sa takýmito hlúposťami zapodievať, veď aj dieťa vie, že motorové vozidlo priamo pred kontajnerové stojisko zaparkovať je hlúposť!!! Prečo nemá OLO ako mestský podnik možnosť nahlasovať takýchto mudrcov polícii? Veď keby sa udelili pokuty, za pár dní je kľud. Prečo neriešime veci rýchlo, konštruktívne, ale zdĺhavo a komplikovane? Prečo, prečo, prečo...

Celý problém som vysvetlila mestským poslancom za našu mestskú časť Rača. Odpoveď: nedá sa. A tak sa pýtam. Nik nevymyslel nič iné, ako riešiť hlúposti takto komplikovane a zamestnávať nimi úradníkov, poslancov a čo ja viem koho?

Tak sa potom ani nedivím, že celé mesto je v takom stave v akom je.

S úctou

Dagmar Gelingerová,
poslankyňa za MČ Bratislava Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára